2013MĚSTO NA SOUTOKU
Hradec Králové leží na soutoku Labe a Orlice v severovýchodních Čechách. Patří k největším a nejvýznamnějším městům v České republice. Je metropolí východních Čech a krajským městem, kde sídlí státní instituce, významné firmy, muzea, galerie, divadla a další kulturní a sportovní organizace. Hradec Králové je také městem univerzitním – sídlí zde šest fakult třech vysokých škol. Je to téměř stotisícové město s vysokou kvalitou života.

STRUČNÁ HISTORIE
● Na soutoku Labe a Orlice existovalo osídlení už v prehistorickém období, byly zde objeveny nálezy z období pravěku, starověkého Říma i slovanských hradišť.
● První písemná zmínka o Hradci Králové jako městu je v listině krále Přemysla Otakara I. z roku 1225, což dokazuje, že patří k nejstarším městům v Čechách.
● Na začátku 14. století se Hradec Králové stává královským věnným městem a hlavně působení královny Elišky Rejčky zanechalo v Hradci Králové výraznou stopu, její iniciativou byla například stavba gotického kostela Sv. Ducha, později povýšeného na katedrálu.
● V období renesance, kdy v Hradci Králové působili domácí i zahraniční řemeslníci, vzniká druhá dominanta města – Bílá věž.
● Rozvoj města pokračuje s příchodem jezuitů. Baroko je v Hradci Králové zastoupeno například výstavní Biskupskou rezidencí nebo kostelem Nanebevzetí Panny Marie a nechybí ani morový sloup.
● V době vlády Marie-Terezie a Josefa II. bylo město vzhledem ke své strategické poloze přestavěno na vojenskou pevnost. Po pro Rakousko-Uhersko neúspěšné bitvě na nedalekém Chlumu 3. 7. 1866 byla pevnost zrušena.
● Bourání hradeb umožnilo další rozvoj spojený s výstavbou moderního města. Největší vliv na vývoj moderního Hradce Králové měla osobnost starosty Františka Ulricha. Díky kvalitnímu regulačnímu plánu vzniklo jedinečné moderní centrum.
● Historické jádro je od roku 1962 městskou památkovou rezervací a je obklopeno neméně významnou moderní architekturou 1. poloviny 20. století

Design a programování Fiftyfifty kreativní agentura, s.r.o., stránky provozuje Statutární město Hradec Králové