2013



MIASTO U ZBIEGU RZEK
Hradec Králové leży u zbiegu rzek Łaby i Orlicy w północno-wschodnich Czechach. Należy do największych i najważniejszych miast w Republice Czeskiej. Jest stolicą wschodnich Czech i miastem krajowym (wojewódzkim), w którym mają siedzibę instytucje państwowe, wielkie firmy, muzea, galerie, teatry i inne instytucje kulturalne czy sportowe. Hradec Králové to także miasto uniwersyteckie ‑ znajduje się tutaj sześć wydziałów trzech szkół wyższych. Jest to miasto niemal stutysięczne o wysokiej jakości życia.

KRÓTKA HISTORIA
Zasiedlenie miejsc u zbiegu Łaby i Orlicy miało miejsce już w okresie prehistorycznym, dokonano tutaj odkryć z okresu prehistorycznego, starożytnego Rzymu i grodzisk prasłowiańskich.

Pierwsza wzmianka pisemna o Hradcu Králové jako mieście znajduje się w dokumencie króla Przemysła Ottokara I z roku 1225, co oznacza, że należy on do najstarszych miast w Czechach.

Na początku wieku XIV Hradec Králové staje się królewskim miastem posagowym. Szczególnie działalność królowej Elżbiety Rejczki pozostawiła w Hradcu Králové wyraźne ślady ‑ z jej inicjatywy zbudowano na przykład gotycki kościół św. Ducha, później podniesiony do rangi katedry. W okresie renesansu, kiedy w Hradcu Králové działali miejscowi i zagraniczni rzemieślnicy, powstaje druga dominanta miasta ‑ Biała Wieża.

Rozwój miasta kontynuowany jest po przyjściu Jezuitów. Barok jest w Hradcu Králové reprezentowany na przykład przez wspaniałą rezydencję biskupów, kościół Wniebowzięcia Marii Panny czy też Kolumna Morowa. W okresie panowania Marii Teresy i Józefa II miasto zostało ze względu na swe strategiczne położenie przebudowane na twierdzę. Po bitwie przegranej przez Austro-Węgry 03.07.1866 r. pod pobliskim Chlumem twierdzę zlikwidowano.

Zburzenie murów umożliwiło dalszy rozwój połączony z budową nowoczesnego miasta. Największy wpływ na rozwój nowoczesnego Hradca Králové miał starosta František Ulrich. Dzięki znakomitemu planowi regulacyjnemu powstało wyjątkowe nowoczesne centrum.

Zabytkowe centrum jest od roku 1962 miejską strefą zabytkową, będąc otoczone przez niemniej cenną nowoczesną architekturę z 1. połowy XX w. 

Design a programování Fiftyfifty kreativní agentura, s.r.o., stránky provozuje Statutární město Hradec Králové