2013
30. 6. – 1. 7. 2017

151. VÝROČÍ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ - KÖNIGGRÄTZ 1866

ulice města, bojiště Chlum

Garda města Hradce Králové, z. s.
www.koniggratz150.eu
www.gardamhk.cz

Akce Königgrätz 1866 - 2017 je pokračováním tradice vzpomínkových akcí k událostem prusko-rakouské války z roku 1866. Jejím účelem je populárně naučnou formou přiblížit historické události široké veřejnosti, uctít památku padlých a připomenout, že právě u Hradce Králové v roce 1866 došlo k významnému momentu dějin, který změnil utváření vývoje Evropy do dnešní doby. Akce má připomenout tradici, historii, kulturu i způsob života v těchto historicky významných časech. Vrcholem akce je pak realizace komponovaných bitevních scén patřícím k nejlepším v evropském vnímání těchto počinů.

Design a programování Fiftyfifty kreativní agentura, s.r.o., stránky provozuje Statutární město Hradec Králové