2013
30. 6. – 1. 7. 2017

151 ROCZNICA BITWY POD HRADCE KRÁLOVÉ ‑ KÖNIGGRÄTZ 1866

ulice miasta, plac boju Chlum

Garda města Hradce Králové, z. s.
www.koniggratz150.eu
www.gardamhk.cz

Impreza Königgrätz 1866 ‑ 2017 to kontynuacja tradycji imprez upamiętniających wydarzenia z okresu wojny prusko ‑ austriackiej w 1866 roku. Jej celem jest przedstawienie licznej publiczności wydarzeń historycznych w formie popularno-naukowej, uczcić pamięć poległych i przypomnieć, że to właśnie pod Hradcem Králové w 1866 roku odegrał się przełomowy moment historii, który zmienił kierunek rozwoju Europy. Celem imprezy jest przypomnienie tradycji, historii, kultury i stylu życia w tym ważnym historycznym okresie. Punktem kulminacyjnym imprezy jest realizacja scen bitwy należących do najlepszych inscenizacji tego typu w Europie.

Design a programování Fiftyfifty kreativní agentura, s.r.o., stránky provozuje Statutární město Hradec Králové